Рус Eng
Интернет сайты Flash, web-баннеры 3-D графика Видео, презентации Фирменный стиль Графический дизайн Персонаж Листовка, буклет Каталог Постер Открытка Календарь Пресса Наружная реклама Этикетка, упаковка
Интернет-проекты Баннерная реклама 3-D моделирование Логотип, фирм. стиль Видео production Анимационные ролики CD-презентации
Обратная связь

Історія міжнародних відносин

Новости / Історія міжнародних відносин

+38 067 320 38 35

+38 (044) 272-52-62

Email:rs@rs.ua

“Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.)” –
В.М.Павленко
У навчальному посібнику, присвяченому історії міжнародних відносин у період між двома світовими війнами, розглядається процес становлення, розвитку та краху Версальсько-Вашингтонської системи. Аналізуючи широке коло джерел, автор розглядає та дає оцінку найбільш важливим, резонансним подіям, що відбувалися у світі. Видання адресовано студентам вищих навчальних закладів.
Видано при підтримці рекламного агентства - “RS studio”

Посібник з історії Міжнародних відносин (1918 - 1939 pp.) що пропонується читачам, підготовлений на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В основу книги покладено курс лекцій, який читає для студентів історичного факультету автор.
У книзі на широкому фактичному матеріалі висвітлюється основні міжнародні події міжвоєнного періоду, аналізується зміст і значення найважливіших міжнародних подій, показується їхній взаємозв'язок, здійснюється спроба їх пояснити.

Передусім автор висвітлює історію міжнародних відносин, водночас аналізуючи політику окремих держав. У центрі уваги - проблеми міжнародної стабільності, війни і миру, зародження системи світового порядку.

Методологічною основою посібника став системний підхід до вивчення і вкладання історії міжнародних відносин. Такий підхід дозволяє розглядати період між двома війнами як історію становлення, еволюції та розвалу Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин. Ця система стала першою спробую в історії людства встановити глобальний світовий порядок.

Слід наголосити, що багато з піднятих у праці проблем і сьогодні викликають гострі дискусії. Це стосується і політики «умиротворення» західних демократій, і ролі та значення радянсько-німецького договору 1939 року тощо. З усіх вказаних та інших проблем автор висловлює особисту точку зору, яка досягнута шляхом багаторічного вивчення історії міжнародних відносин, а оцінки всіх відомих подій міжнародного життя у міжвоєнний період є зваженим, але не претендують на те, щоб їх трактовка була єдиною можливістю.

Навчальний посібник написаний у відповідності до Державних стандартів Міністерства освіти і науки України, а також згідно з навчальною програмою курсу «Історія міжнародних відносин (1918 -1939 рр.)». Автор сподівається, що матеріали посібника будуть корисними не лише для істориків, а й для майбутніх фахівців з дипломатії, усіх, хто цікавиться історією міжнародних відносин.
Видання стало можливим завдяки підтримці членів колективу кафедри, які надавали допомогу на всіх етапах підготовки посібника, виказали цінні зауваження і поради автору книги, а також рекламній агенції «RS studio», на чолі з Русланом Євстафійовичем Стельмахом, яка взяла на себе зобов'язання друку посібника.